Denní stacionář Domovinka

Kde nás najdete

Adresa

Pod Valy 664, Uherský Brod 68801

Na koho se můžete obrátit

Ing. František Bílek PhD.

Tel.: 724 651 321 E-mail: 1knx-7i_65os23a6LTHrSbe-T-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Denní stacionář Domovinka

Typ služby
Denní stacionáře

Poskytovatel
Charita Uherský Brod

Kraj
Zlínský kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Korespondenční adresa
Mariánské nám. 13

Registrační číslo služby
8320216

Poslání a cíle

Denní stacionář Domovinka Uherský Brod je ambulantní služba, která je zaměřena na pomoc a
podporu klientů s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Posláním naší služby je co
nejdéle zachovat soběstačnost, individuálním přístupem vytvářet v klientech pocit jistoty, bezpečí,
úcty a uznání, vědomí sounáležitosti. Podporujeme rodiny v péči o jejich blízké, aby naši klienti
odcházeli do ústavního zařízení co nejpozději.
Naše služba respektuje také potřeby pečujících osob, které v době pobytu jejich blízkých v našem
zařízení mohou provozovat aktivní životní styl (práce, zájmy, odpočinek…).

Cílové skupiny

osoby s mentálním postižením

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti