Půjčovna kompenzačních pomůcek vychází vstříc potřebám osob se zdrav. postižením, kteří se dostali do situace, kterou potřebují okamžitě řešit. Pomůcky se zapůjčují na dobu neurčitou na základě platné smlouvy a jejich úhrada je stanovena ceníkem.


Půjčovna je určena:

  • osobám se zdravotním postižením
  • seniorům
  • lidem po úrazech
  • rodinným příslušníkům k usnadnění péče o své blízké 
 
V případě zájmu se obracejte na vedoucí pečovatelské služby - Bc. Terezie Fojtíková, DiS.

Mobil: 724 651 265, Tel.: 572 637 333, E-mail: terezie.fojtikova@uhbrod.charita.cz