Oblastní charita Uherský Brod již dlouhodobě spolupracuje s Probační a mediační službou, jejíž pobočka je v Uherském Hradišti.

Obsahem spolupráce je zajištění výkonu trestu obecně prospěšných prací. Obecně prospěšné práce (OPP) jsou nejčastěji ukládaným alternativním trestem (trestem nespojeným s odnětím svobody) v ČR. Nabízí odsouzenému možnost odpracovat si svůj trest, neboli vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání.


Po úspěšně vykonaných OPP se dívá na odsouzeného, kterému byl uložen trest, jako by nebyl odsouzen a provádí se výmaz z rejstříku trestů. Odsouzený pokračuje dále ve svém životě s čistým štítem.


Většina prací je zaměřena na úklid a údržbu budovy, výpomoc v kuchyni a různé pomocné práce.

 

Bližší informace vám podá Terezie Fojtíková, mob: 724 651 265,
email: terezie.fojtikova@uhbrod.charita.cz