Poděkování Zlínskému kraji

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje na podporu a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018. Tato finanční podpora je určena pro Terapeutickou dílnu sv. Justiny Uherský Brod. Tato sociální služba je poskytována za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje. Poskytnutá finanční podpora významným způsobem podpoří činnost Oblastní charity Uherský Brod a její pomoc uživatelům Terapeutické dílny sv. Justiny. 

ZK logo

Logo OPZ barevné

 

Poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu pro rok 2018

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční podpory udělené k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018. Tato finanční podpora významným způsobem umožní a podpoří činnost Oblastní charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 

 

ZK logo

Poděkování Zlínskému kraji za podporu Dobrovolnického centra Stopa

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za spolufinancování Dobrovolnického centra Stopa. Zlínský kraj podpořil tento projekt v roce 2018 neinvestiční dotací ve výši 75 960 Kč.

ZK logo

Poděkování Nadaci SYNOT

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Nadaci Synot, zřizovanou senátorem Ivo Valentou, za příspěvek ve výši 10 tisíc Kč. Tyto prostředky jsou určeny na pořízení sportovních potřeb a pomůcek pro klienty Oblastní charity Uherský Brod v roce 2018.

1461825498-logo-nadace-final

 

Poděkování Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Oblastní charita Uherský Brod děkuje nadaci Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za příspěvek ve výši 80 tisíc Kč. Tyto prostředky jsou určeny na vzdělávání zdravotních sester Oblastní charity Uherský Brod a pořízení polohovacích lůžek pro naše klienty.

 

VDV - nadace Olgy Havlove_original logo

 

Poděkování Zlínskému kraji za dotaci pro projekt STOPA

Oblastní charita Uherský Brod děkuje za udělení dotace z Fondu Zlínského kraje. Tato dotace pro rok 2018 je určena na realizaci projektu Dobrovolnického centra Stopa. Vstřícnosti a pochopení Zlínského kraje, které projekty Oblastní charity Uherský Brod opakovaně podporuje, si velmi vážíme.

ZK logo

Poděkování městu Uherský Brod

Oblastní charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za finanční podporu pro rok 2018. Tato finanční podpora je určena pro Centrum potravinové a materiální pomoci sv. Zdislavy  Uherský Brod. Vstřícnosti a pochopení ze strany města Uherský Brod si velmi vážíme.

logo_mesto_ub (2)

 

Poděkování městu Uherský Brod

Oblastní charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za finanční podporu pro rok 2018. Tato finanční podpora je určena pro Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod. Vstřícnosti a pochopení ze strany města Uherský Brod si velmi vážíme.

logo_mesto_ub (2)