Oblastní charita Uherský Brod: poděkování Zlínskému kraji za dotaci na rok 2016

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí dotace v roce 2016. Zlínský kraj poskytl dotace z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016. Tato dotace významným způsobem umožní a podpoří činnost Oblastní charity Uherský Brod a její pomoc potřebným. 

Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení dotace na tyto služby:

Charitní dům Sv. Petra a Pavla Slavkov: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 částku 863.900 Kč

Pečovatelská služba Horní Němčí: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 částku 423.900 Kč

Charitní dům Vlčnov: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 částku 1 079 900 Kč

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 částku 1 223 900 Kč

Centrum Seniorů Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 částku 29 300 Kč

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 částku 2 098 500 Kč

Pečovatelská služba Bánov: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 částku 688 000 Kč

Charitní pečovatelská služba Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 částku 1 535 300 Kč

Pečovatelská služba Korytná: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 částku 1 623 300 Kč

Pečovatelská služba Strání: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 částku 1 572 000 Kč

Terapeutická dílna sv. Justiny Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 částku 1 260 700 Kč

Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uh. Brod: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 částku 1 258 800 Kč

Denní stacionář Domovinka: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 částku 574 500 Kč

Pečovatelská služba Dolní Němčí: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 částku 1 636 400 Kč

 

Oblastní charita Uherský Brod: poděkování Městu Uherský Brod za dotaci na rok 2016

 

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Městu Uherský Brod za poskytnuté dotace pro rok 2016, v celkové výši 835.100 Kč. Tyto prostředky jsou určeny na tyto projekty:

Projekt „Charitní pečovatelská služba Uherský Brod“ byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou ve výši 362.200 Kč.

Projekt „Noclehárna Uherský Brod“ byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou ve výši 102.400 Kč

Projekt „Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence Uherský Brod“ byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou ve výši 149.800 Kč.

Projekt „Denní stacionář Domovinka Uherský Brod“ byl finančně podpořen městem Uherský Brod finanční částkou ve výši 84.800 Kč.

Projekt „Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod“ byl finančně podpořen městem Uherský Brod finanční částkou ve výši 35.200 Kč.

Projekt „Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod“ byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou 95.700 Kč.

Za poskytnutou dotaci Městu Uherský Brod co nejsrdečněji děkujeme.

 logo_mesto_ub

 

Poděkování městu Uherský Brod

Oblastní charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za dotaci v celkové výši 40 680 Kč. Tyto prostředky jsou určeny na nájem Městské nemocnici s poliklinikou Uh. Brod s.r.o. v roce 2016, v jejíž prostorách Oblastní charita provozuje Centrum potravinové a materiální pomoci. Toto centrum pomáhá lidem v nouzi, zejména sociálně slabým rodinám, matkám samoživitelkám, lidem bez přístřeší, seniorům, a dalším.

Za podporu služby, která byla finančně podpořena městem Uherský Brod, velmi děkujeme.

logo_mesto_ub

 

Oblastní charita Uherský Brod: poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu na rok 2016

Zlínský kraj poskytl Oblastní charitě Uherský Brod finanční podporu k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2016. Celková výše podpory činí Kč 672.000,-.

Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov byl podpořen částkou 96.000,- Kč.

Charitní dům Vlčnov byl podpořen částkou 120.000,- Kč.

Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice byl podpořen částkou 136.000,- Kč.

Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byla podpořena částkou 320.000,- Kč.

Za výše uvedenou finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme.

 

Oblastní charita Uherský Brod: poděkování Zlínskému kraji za dotaci  na rok 2016

Oblastní charita Uherský Brod děkuje za podporu poskytnutou z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 60.000 Kč. Tato dotace je určena na realizaci projektu „Dobrovolnické centrum STOPA“ v roce 2016.

Vstřícnosti Zlínského kraje si velmi vážíme a velmi za ni děkujeme.  Dobrovolnická služba je součástí Oblastní charity Uherský Brod, a je akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR.

 

Podpora Terapeutické dílny sv. Justiny Uherský Brod

Sociální služba Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod je poskytována za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost a Zlínského kraje. V r. 2016 byla podpořena částkou Kč 525.300,-        

 

Sběrné suroviny Uherské Hradiště

logo Suroviny