Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.
Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých. Pokud sami něco dobrého pro druhé vykonáme, poznáme, že Bůh má pro nás připraveno daleko víc, než jsme schopni si představit. Zakusíme opravdovou radost a uspokojení, že se můžeme podílet na díle pomoci těm, kteří tuto pomoc velmi potřebují. Proto upřímně děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli jakýmkoliv způsobem, podle Vašeho uvážení a Vašich možností podpořit charitní dílo a přejeme Vám k tomu hodně Božího požehnání, pokoje a radosti.

Jan Graubner

 

„Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 na Uherskobrodsku“

OrganizacePočet úředně
rozpečetěných
pokladniček
Aktuální výnos
[Kč]
Bánov2577 686 Kč
Bojkovice1877 953 Kč
Březová1025 070 Kč
Bystřice pod Lopeníkem625 022 Kč
Bzová26 043 Kč
Dolní Němčí23102 095 Kč
Drslavice223 425 Kč
Horní Němčí630 222 Kč
Hostětín28 892 Kč
Hradčovice329 565 Kč
Komňa314 585 Kč
Korytná824 829 Kč
Krhov26 771 Kč
Lhotka u Hradčovic216 927 Kč
Lopeník32 900 Kč
Nezdenice620 098 Kč
Nivnice32114 259 Kč
Pašovice322 004 Kč
Pitín626 451 Kč
Prakšice632 545 Kč
Přečkovice24 819 Kč
Rudice514 255 Kč
Šanov213 388 Kč
Slavkov529 436 Kč
Starý Hrozenkov313 903 Kč
Strání33121 800 Kč
Suchá Loz1146 500 Kč
Šumice842 509 Kč
Uherský Brod50267 079 Kč
Újezdec u Luhačovice1078 640 Kč
Vápenice28 780 Kč
Veletiny219 710 Kč
Vlčnov18119 837 Kč
Vyměněné valuty01 590 Kč
Záhorovice628 648 Kč
Žítková212 568 Kč
Koleda celkem3271 510 804 Kč
Rozpečetěno 327 z 327 úředně zapečetěných pokladniček.

 

Využití Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka se řídí Zákonem č. 120/2012Sb. o veřejných sbírkách. Ve vydaném osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy jsou podrobně uvedeny oblasti, které se mohou z výtěžku podpořit.
Osvědčení o sbírce.pdf

Více o pravidlech využití sbírky a využití minulých ročníků zde: https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/

 

Využití Tříkrálové sbírky 2020 v Charitě Uherský Brod

Letos se do sbírky na území Uherskobrodského  děkanátu (město Uherský Brod, Bojkovice a 31 okolních obcí),  zapojilo více než 1200 dobrovolníků, odhodlaných něco obětovat pro dobrou věc, ve prospěch druhého. Znova se tak vzedmula velká vlna solidarity! Velmi si vážíme důvěry dárců a kdo se sbírky nadšeně účastnili!

V případě dotazů můžete kontaktovat koordinátora Tříkrálové sbírky za Charitu Uherský Brod:
Ing. František Bílek, Ph.D.- | Mob: 724 651 321 Email: frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz