Převoz vozíčkářů.

 

Komerční pedikúra

Co nabízíme?
Bezbolestnou a přitom kvalitně provedenou pedikúru přímo v domácnosti zájemce. Ošetření nohou v podobě pedikúry je určeno všem, kdo se nemohou z nějakého důvodu (snížená pohyblivost a vyšší věk, handicap, nemoc a indispozice) dostavit do salonu a jeho výhodou je individuální přístup.

Poskytování odborné péče, ošetření nohou je podloženo živnostenským oprávněním poskytovatele, schváleným provozním řádem od krajské hygienické stanice dle zákona č. 258/2000 Sb.

Co neprovádíme?
Pedikúra se neprovádí na nemocné kůži, nemanipulujeme s jizvami a mateřskými znaménky, neodstraňujeme bradavice, zanícená kuří oka, neošetřujeme hnisavá kožní onemocnění, otevřené bércové vředy.

Kdo pedikúru provádí?
Pedikúra je zajišťována odbornými pracovníky, kteří absolvovali rekvalifikační kurz Pedikúry.
Ke každému klientovi přistupuje pedikérka s profesionálním a individuálním přístupem.
Pedikérka klade důraz na hygienu a sterilní nástroje, používáme pouze schválené kosmetické přípravky.

Jak se pedikúra provádí?
Po vonné lázni vám odstraníme ztvrdlou kůži na chodidlech, případně i kuří oka, ostříháme nehty, zakončíme aplikací kvalitního krému.

Cena komerční pedikúry:
Cena komerční pedikúry je 182,- Kč
Pedikérka ihned po provedení úkonu vypíše přijmový pokladní doklad a vybere platbu v hotovosti.

Jak si lze pedikúru objednat?
Zájemce o pedikúru kontaktuje garanta pedikúr Olgu Slabiňákovou, která poskytne podrobnější informace o poskytování pedikúr.

Provozní doba: pondělí – pátek, dle objednávky.

 

Kontakt:
Olga Slabiňáková
Charitní pečovatelské služby Uherský Brod
Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám. 13
688 01 Uh.Brod

mob.: 724 651 282
e-mail.: olga.slabinakova@uhbrod.charita.cz