Monika Zámecová
administrativní pracovnice
T: 572 630 648
M: 724 651 291
monika.zamecova@uhbrod.charita.cz


Ing. František Bílek Ph.D.
pastorační asistent
T: 724 651 321
frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz

JUDr. Lenka Končitíková
personalista
M: 735 713786
lenka.koncitikova@uhbrod.charita.cz

Mgr. Jana Miškeříková
projektový manažer
M: 736 525 497
58AkO_~k6.Es1~l7VX~EY0hgZ5prRb~lW5pJ

Bc. Marie Kubešová Šmídová, DiS.
projektová manažerka
M: 733 742 052
marie.kubesova@uhbrod.charita.cz

Mgr. Vladimíra Suchánková
koordinátorka sociální práce
M: 733 742 053
vladimira.suchankova@uhbrod.charita.cz
Náplň práce

Oleg Kapinus
manažer pro PR a fundraising
M: 603 178 768
oleg.kapinus@uhbrod,charita.cz

Mgr. Jana Haluzová
kordinátor dobrovolnictví
M: 724 651 281
jana.haluzova@uhbrod.charita.cz

Ing. František Bílek, Ph.D.
koordinátor Tříkrálové sbírky, Postní almužny, vedoucí Centra potravinové a materiální pomoci
M: 724 351 321
frantisek.bilek@uhbrod,charita.cz

Mgr. Martina Šimánková
koordinátor pro benchmarking
M: 736 676 576
martina.simankova@uhbrod.charita.cz

Mgr. Jitka Chvílová
koordinátor pro mimořádné události, humanitární pomoc a IZS
M: 724 651 262
jitka.chvilova@uhbrod.charita.cz