OCENĚNÍ, KTERÁ BRODSKÁ CHARITA A JEJÍ PRACOVNÍCI OBDRŽELI

Rok 2009 – Osobnost roku 2009 Zlínského kraje (nominace) – Petr Houšť


Rok 2009 - Cena Charity 2009 - Za perfektní prezentaci charitního díla na Dnech lidí dobré vůle Velehrad 2009


Rok 2015 – „Národní cena sociálních služeb“ – kategorie Pracovník v sociálních službách – Jitka Beníčková


Rok 2015 – „Národní cena sociálních služeb“ – kategorie Sociální pracovník – Jana Hrdinová


Rok 2015 – „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje“ – Petr Houšť


Září 2017 - Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje – Terezie Fojtíková


Listopad 2017„Národní cena v sociálních službách“ – kategorie Manažer roku v sociálních službách – Petr Houšť


Prosinec 2019 - Národní cena sociálních služeb“ - kategorie Sociální pracovník – Vladimíra Suchánková


2020 - Neziskovka roku – nejlepší velká Neziskovka roku


Září 2020 - Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje (Mimořádné manažerské ocenění) – Miroslava Havlíková


Prosinec 2020Osobnost neziskového sektoru - první místo v anketě Asociace nestátních neziskových organizací (ANNO) - Martina Marečková


Duben 2021 – udělení ocenění „Lídr tržních příležitostí 2021“


Březen 2021 – udělení značky kvality CZECH MADE pro oblast sociální, zdravotní a humanitární činnosti


Listopad 2021 – udělení značky „Prověřená veřejně prospěšná organizace“


Prosinec 2021 – „Péče o seniory a Rada kvality ČR“ – udělení ocenění Zdravotně zodpovědné zařízení – Pečovatelská služba Strání


Prosinec 2021 – „Péče o seniory a Rada kvality ČR“ – udělení ocenění Zdravotně zodpovědné zařízení – Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod


Prosinec 2021 – „Péče o seniory a Rada kvality ČR“ – udělení ocenění Zdravotně zodpovědné zařízení – Terapeutická dílna sv. Justiny Uherský Brod


Prosinec 2021 – „Péče o seniory a Rada kvality ČR“ – udělení ocenění Cena Sympatie – Petr Houšť


Prosinec 2021 – PER FIRMITATE – ocenění od spolupracovníků za vytrvalost, houževnatost a péči o své pracovníky – Petr Houšť

Červen 2022 - "Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2021" - Jana Haluzová