Naším zřizovatelem je  Arcibiskupství olomoucké. Oblastní charita Uherský Brod je církevní právnická osoba mající právní subjektivitu. Byla zřízena  dekretem dne 28. 9. 1992 Mons. Janem Graubnerem. Nástrojem zřizovatele pro  koordinaci řízení činnosti Charit je Arcidiecézní charita Olomouc.

Několik příkladů pomoci našeho zřizovatele pro činnost Oblastní charity Uherský Brod, které si velmi vážíme:

  • každoroční poskytnutí bezúročné půjčky, které nám pomáhají překlenout 1. čtvrtletí kalendářního roku, než obdržíme první splátku dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí /3 mil. korun/
  • pomoc s profinancováním projektů
  • metodická, odborná, duchovní a konzultační činnost
  • pravidelná setkání otce arcibiskupa s řediteli Charit
  • pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky /TKS/ a Postní almužny /PA/
  • pastorace a duchovní obnova pro naše zaměstnance
  • úzká spolupráce s kněžími /sloužení mší svatých na našich zařízeních, návštěvy nemocných, udělování svátostí, supervize, pomoc s organizací TKS, PA a potravinových sbírek/
  • zřízení místa pastoračního asistenta, úhrada jeho mzdy
  • pomoc při organizaci a koordinaci humanitární pomoci