Životní jubileum naší pracovnice v Charitním domě v Nivnici

Životní jubileum naší pracovnice v Charitním domě v Nivnici

V dubnu letošního roku oslaví významné životní jubileum naše pracovnice paní Marie Čaňová.

K tomuto výročí jí přišel popřát i pan ředitel Oblastní charity Uherský Brod pan Ing. Petr Houšť a paní Judr. Lenka Končitíková. Paní Čaňová již 17 let pečuje o klienty v Charitním domě v Nivnici.

Klienti děkují za péči a spolupracovníci za ochotu a dobrou spolupráci a do dalších let jí všichni přejeme hodně štěstí, zdraví, pohody a Božího požehnání.

 

                                                                                                                             Za celý kolektiv Ludmila Bartošová

                                                                                                                             vedoucí CHD Nivnice