Zemřel P. Josef Pelc

Zemřel P. Josef Pelc

10.07.2018 všechny zaskočila zpráva o tragické smrti našeho duchovního pastýře P. Josefa Pelce (faráře Uherského Brodu a zároveň i uherskobrodského děkana). Všechny nás to velmi bolí, že tak mladý kněz ve svých 46 letech odešel z pozemského světa do domu Otcova. Na vinici Páně sloužil 21 let a působil v Přerově, Holešově, Velkých Opatovicích, Lipníku nad Bečvou a naposledy v naší farnosti Uherský Brod.

Mnozí nechtěli dané informaci uvěřit. Na základě toho také vzniklo několik nepravdivých informací o místě, kde se neštěstná událost stala. K dané okolnosti došlo v blízkosti Dalešické přehrady a bylo by na místě neřešit další podrobnosti z úcty k otci Josefovi.

 

Chvíli se zastavme a každý zavzpomínejme, co jsme mohli s otcem Josefem prožít. A určitě toho nebylo málo. Mše svaté pro děti, náboženství, setkávání se seniory, přednášky na faře, přípravy ke křtu, biřmování, k sňatku. Nelze opomenout farní plesy, uherskobrodské poutě, farní dny, farní poutě na Provodov či Hostýn a mnoho dalšího. Kdo by zapomenul na jeho oblíbenou jízdu na mopedu, když přišel do Uherského Brodu? Či když zdravil lidi po bohoslužbě podáním ruky? Za celých 8 let, které strávil v naší farnosti se toho mnoho podařilo a to díky jeho iniciativě, jeho přístupu k nám farníkům, navázané spolupráci s městem Uherský Brod, Charitou Uherský Brod, Katolickou základní školou Uherský Brod, dalšími organizacemi a spolky.

farni den 2016 13 01

  

Muž z naší farnosti byl u otce Josefa u svátosti smíření během slavnosti Cyrila a Metoděje na Velehradě před necelým týdnem. Jakmile se dnes dozvěděl při své pracovní cestě smutnou zprávu, velmi ho to zasáhlo a silně se roztřásl. Okamžitě si vybavil okamžik, kdy si s otce Josefem po zpovědi "plácli". Mnohým z nás se nyní budou vybavovat situace, při nichž jsme se mohli setkat s otcem Josefem. Buďme nesmírně vděční za každý okamžik prožitý s našim pastýřem!

 

141026-113856-BirmovUB-DoNo-0004 05.jpgOtec Josef Pelc pocházel ze Vsetína, kde se v roce 1972 narodil. Vystudoval místní gymnázium a po něm v roce 1990 nastoupil do semináře a na bohosloveckou fakultu, která později byla přejmenována na Cyrilometodějskou teologickou fakultu. Po 3. ročníku přerušil studium a odjel na jeden rok do USA do Texasu, kde pracoval jako dobrovolník v katolické škole sv. Lea v San Antoniu. Po návratu rok studoval teologii jako laik a pracoval také v novinách, které se jmenovaly Český deník. Závěr studií prožil zpět v Arcibiskupském semináři a v roce 1996 byl vysvěcen na jáhna. Jáhenský rok prožil v Přerově. Po kněžském svěcení a po povodních, které v roce 1997 tvrdě zasáhly i Přerov a okolí, nastoupil do Holešova jako kaplan. Po dvou letech, v roce 1999, šel na první samostatné místo do Velkých Opatovic, kde strávil čtyři léta. Od roku 2003 pak působil jako farář v Lipníku nad Bečvou a v dalších dvou farnostech v okolí jako administrátor (Hlinsko, Týn nad Bečvou). Na začátku července 2010 začal působit v naší farnosti.

 

Otec Josef se po příchodu do naší farnosti představoval pro jedno společenství a dovolte krátkou citaci: "Na závěr se musím přiznat, že ne zcela bez překvapení bylo pro mě i pro farníky z Lipníka přeložení do Uherského Brodu. Přece jenom sedm let je poměrně krátká doba a uběhla velice rychle. Na druhou stranu je to čest i veliká výzva sloužit a pracovat v jedné z nejživějších farností církve u nás. Věřím, že s pomocí Boží nalezneme cestu vzájemného pochopení a pomoci na cestě k našemu Pánu."

 

Odpočinutí věčné, dej otci Josefovi, Pane, a světlo věčné ať mu svítí.
Ať odpočine v pokoji. Amen.

 

/Převzato z webu farnosti Uherský Brod/