Zástupci trnavské a brodské Charity upřesnili program přeshraničí spolupráce

Zástupci trnavské a brodské Charity upřesnili program přeshraničí spolupráce

Další setkání v rámci přeshraniční spolupráce v rámci projektu Evropské unie mezi uherskobrodskou Oblastní charitou a Trnavskou arcidiecéznou charitou se uskutečnilo ve čtvrtek 22. února ve školicím centrum Oblastní charity Uherský Brod v Dolním Němčí.

Zástupci obou stran společně projednali podrobnosti programové náplně a data setkání klientů a pracovníků obou Charit. V rámci přeshraniční spolupráce účastníci absolvují až do konce roku 2019, za účelem výměny zkušeností, sérii seminářů, školení i duchovních a společenských aktivit.

Oleg Kapinus,

Oblastní charita Uherský Brod