Zástupci společnosti Hamé věnovali potřebným masové přesnídávky

Zástupci společnosti Hamé věnovali potřebným masové přesnídávky

Dar, který významně pomůže potřebným v regionu, převzal ve středu 23. listopadu od zástupců společnosti Hamé Kunovice Ing. František Bílek – vedoucí uherskobrodského Charitního Centra potravinové a materiální pomoci.

„Obdrželi jsme celkem 1300 masových přesnídávek. Za tento dar zástupcům společnosti Hamé velmi děkujeme. Přesnídávky jsou určeny především pro neúplné rodiny s dětmi, které se potýkají s akutní sociální nouzí. Jedná se o lidi, u kterých už sociální systém vyčerpal všechny možnosti pomoci, a proto je pracovníci sociálního odboru posílají k nám, na Charitu. My máme, díky potravinám ale i nepotravinovému zboží od dárců, možnost pomáhat lidem v akutní nouzi alespoň tímto způsobem,“ vysvětlil František Bílek, který dodal, že zájemců o tento typ pomoci je stále více.