Výstava v kině Máj ukáže svět očima hendikepovaných

Výstava v kině Máj ukáže svět očima hendikepovaných

Výstava s Názvem „Život našima očima“, která bude k vidění ve dnech 24. 4. – 7. 6. ve foyer uherskobrodského Kina Máj je výsledkem spolupráce Charity Uherský Brod s podnikatelem Ivanem Chrástkem. Spolupořadateli výstavy jsou Město Uherský Brod a Sociální služby Uherské Hradiště.

Brodský podnikatel Ivan Chrástek s Charitou Uherský Brod spolupracuje řadu let jako dobrovolník. Jednou z jeho aktivit je i činnost pro Terapeutickou dílnu sv. Justiny, kterou brodská Charita zřizuje, pro jejíž hendikepované klienty pořádá, mimo jiné, výlety a další volnočasové aktivity. „Myslím si, že pohled těchto lidí na svět je zajímavý a může být i mnohdy unikátní. Touto výstavou bych chtěl veřejnost upozornit nejen na to, že tito lidé mají své zajímavé životní příběhy a umí a chtějí pracovat, i když jsou limitováni svým hendikepem. Mnozí z nich mají i umělecké vlohy a jsou bezpochyby velkým přínosem pro naši společnost,“ vysvětlil Ivan Chrástek. „Nápadu pana Chrástka uspořádat tuto výstavu, i jeho dalších aktivit, které pro naši Charitu vykonává, si velmi vážíme,“ poznamenal ředitel brodské Charity Petr Houšť.Výstava v Kině Máj nabídne kresby a malby klientů Terapeutické dílny sv. Justiny, ale i klientů Chráněného bydlení Uherský Brod a Luhačovice, a Domu pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod.Vernisáž se koná 24. dubna v 17. hodin. Zahájí ji Ivan Chrástek, o kulturní doprovod akce se postarají žáci Základní umělecké školy Uherský Brod pod vedením Vlasty Vrátné. 

Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising,