Výročí brodské Charity slavilo celé město

Výročí brodské Charity slavilo celé město

Významné výročí 90 let od vzniku jejich organizace, a 25 let od znovuobnovení její činnosti, si připomněli ve středu 27. září pracovníci Oblastní charity Uherský Brod.

V dopoledních hodinách se pracovníci brodské Charity sešli v klášterním kostele na slavnostní mši. Poté poobědvali s představiteli města a dalšími hosty oslavy v uherskobrodské faře, aby se následně zúčastnili slavnostního otevření nových prostor Odborného sociálního poradenství a Regionálního centra sociální pomoci v ulici Přemysla Otakara II. V odpoledních hodinách pak následoval kulturní program v prostorách brodského Domě kultury, který toho dne zdobila expozice fotografií a dokumentů mapující bohatou historii uherskobrodské Oblastní charity. „Doufám, že to nebude znít příliš neskromně, ale troufám si říct, že i po 25 letech od znovuobnovené činnosti můžeme s radostí konstatovat, že Oblastní charita Uherský Brod zastává nezastupitelnou roli při poskytování sociálních služeb v regionu, úspěšně rozvíjí svou činnost a stala se vysoce respektovanou organizací s mnoha službami, ve které pracuje více jak 160 pracovníků,“ podotkl ve své uvítací řeči směrem k hostům slavnosti, ředitel Oblastní charity Uherský Brod, Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA.  Ve své řeči ocenil práci svých kolegů i spolupráci s vedením obcí ORP Uherský Brod. „Všichni pracovníci naší Charity si zaslouží velký respekt a obdiv za to, s jakým úsilím, nasazením a láskou přistupují k péči o naše klienty. Stejné poděkování směřuji ke všem pracovníkům, kteří kdy v Charitě pracovali, ke všem nadšeným a ochotným dobrovolníkům, našemu zřizovateli, kněžím, řádovým sestrám, dárcům, starostům a členům zastupitelstev obcí a zvláště pak městu Uherský Brod za dlouholetou významnou spolupráci,“ poznamenal Petr Houšť.

Oleg Kapinus,

Oblastní charita Uherský Brod