Velké přepadení na Charitě

Uživatelky azylového domu při příležitosti návštěvy sestry Milady navštívily pana ředitele Oblastní charity Uherský Brod, Ing. Petra Houště.

Uživatelky azylového domu při příležitosti návštěvy sestry Milady navštívily pana ředitele Oblastní charity Uherský Brod, Ing. Petra Houště. Ten byl velmi překvapen a mile uživatelky přivítal. Nezapomněl se zeptat, zda jsou spokojené se službou, kterou jim azylový dům nabízí. Došlo i k připomínce – uživatelky by uvítaly televize v domě, aby děti měly postaráno o zábavu. A to bylo zajímavé téma, kdy se nabídl i pohled ze strany pana ředitele a vedoucí azylového domu, která ukázala i negativa tohoto řešení. Mimo to pan ředitel nabídl pomoc uživatelkám, kdyby bylo cokoli potřeba.