Vege Najt nabídl dobroty i informace o nové službě brodské charity

Vege Najt nabídl dobroty i informace o nové službě brodské charity

Podrobné informace o činnosti nové služby Oblastní charity Uherský Brod – noclehárny pro osoby bez přístřeší v Uherském Brodě, měli možnost získat návštěvníci akce s názvem Vege Najt, jejíž pořadatelé se snaží veřejnosti představit alternativy zdravého stravování. 

Podrobné informace o činnosti nové služby Oblastní charity Uherský Brod – noclehárny pro osoby bez přístřeší v Uherském Brodě, měli možnost získat návštěvníci akce s názvem Vege Najt, jejíž pořadatelé se snaží veřejnosti představit alternativy zdravého stravování.  Akce se konala v prostorách brodského Domu kultury v sobotu 28. května. „O naši prezentaci noclehárny byl poměrně značný zájem. Lidé se hodně ptali především na to, kde se noclehárna nachází, jaké cílové skupině je naše služba určena a jaké služby vlastně poskytujeme.  Poděkování patří paní Slívové, hlavní organizátorce a ředitelce kina Máj za možnost Noclehárnu Uherský Brod prezentovat na této akci. Díky charitní kuchyni jsme se prezentovali i ochutnávkou výborných "Honzových buchet", po kterých byla velká poptávka. Velký dík proto patří i vedoucímu a personálu charitní kuchyně Michalu Fojtíkovi,“ podotkla vedoucí Nízkoprahového centra sv. Vincence a noclehárny pro osoby bez přístřeší Bohumila Smutná.

Výtěžek akce je určený na doplatek na elektrický vozík pro šestnáctiletého Prokopa Pospíšila z Uherského Brodu Všichni kuchaři a podniky připravili svá jídla bez nároku na honorář.

 

Oleg Kapinus

Pracovník pro PR a fundraising