Vedoucí Centra potravinové a materiální pomoci: jsme mnohdy poslední záchranou potřebného

Vedoucí Centra potravinové a materiální pomoci: jsme mnohdy poslední záchranou potřebného

„Poslat je domů hladové nechci“ ( Mt  15, 32) – tímto citátem z Bible se řídí pracovníci Centra potravinové a materiální pomoci (CPMP) sv. Zdislavy Uherském Brodě, které provozuje tamní Oblastní charita. Vedoucím tohoto zařízení, jehož cílem je okamžitá pomoc sociálně slabým, je František Bílek. Ten vysvětlil okolnosti vzniku centra i náplň jeho činnosti.

Jaká je historie brodského Centra potravinové a materiální pomoci a k čemu toto zařízení slouží?
Vzniklo v podstatě  na jaře roku 2014, kdy se začaly  pořádat první potravinové sbírky a vydávat je potřebným lidem organizovaně pod jedním charitním střediskem. Hlavním cílem našeho centra je přímá, tedy okamžitá, pomoc lidem v nouzi. Jedná se o darování potravin, základních hygienických a jiných potřeb. Žadatele můžeme také podpořit finančně, například úhradou obědů nebo školkovaného, léků, nutných pomůcek nebo domácích spotřebičů.  Nejedná se o sociální službu, tak jak ji definuje zákon, ale z tohoto pohledu je to její doplněk.

Pod naši činnost je také zahrnuta veškerá sbírková činnost – Tříkrálová sbírka, Postní almužna, zahraniční humanitární sbírky (na pomoc uprchlíkům, či například i pomoc válkou zmítané Ukrajině, živelnými katastrofami postiženému Haiti, atd.)

Jaké podmínky musí splňovat žadatel o pomoc v rámci CPMP?
Obecně se dá říct, že žadatel musí nějakým způsobem prokázat svou nouzi a také svou snahu ji řešit. To si ověříme buď sami vlastním sociálním šetřením anebo nám situaci žadatele potvrdí někdo jiný – například pracovníci sociálního odboru, starostové obcí, kněží a podobně. Pokud se samozřejmě jedná o akutní situaci, pomoc na nezbytnou dobu vydáme, a až poté se situací žadatele podrobněji zabýváme. Platí také, že žadatel musí vyčerpat veškerou pomoc od státu.

 Kdo jsou nejčastějšími žadateli o pomoc? Můžete uvést i konkrétní případ?
Podporujeme lidi bez domova, maminky v azylovém domě, ale také lidi, kteří se zapletli do dluhů a teď se snaží z dluhové pasti vymanit. Bohužel, často se stává, že někteří z nich splácí pohledávky celý život. Velkou skupinu žadatelů tvoří matky samoživitelky. Mnohdy se jedná také o rodiny, které zasáhla vážná nemoc jednoho z členů. Můžu uvést příklad: Onemocněl živitel rodiny, starající se o nemocnou manželku a dvě školou povinné děti. Skrze Sociálně právní ochranu dětí se na nás obrátil o pomoc. Pomohli jsme s úhradou cest k lékaři na různá zdravotní vyšetření a pravidelně jim v tomto těžkém období poskytneme potravinový baliček. Jsou za tuto pomoc velmi vděční.  

 Zdá se tedy, že jste pro některé žadatele jakousi poslední záchranou v případě jejich akutní nouze?
Ano, dá se to tak říct. V okamžiku, kdy sociální systém vyčerpá u klienta své možnosti, anebo klient na pomoc ze sociálního systému čeká, protože ta je často vázána na určitý datum přidělení finanční pomoci, je naše Centrum potravinové a materiální pomoci jediným zařízením, které žadateli poskytne pomoc okamžitě. Čas od času tato slova slýcháme i od samotných klientů a pracovníků sociálního odboru. Ti se netají vděčností nad našimi aktivitami a říkají: „Nebýt vás, Charity, tak bychom zůstali zcela bez pomoci.“

 Kde CPMP získává potraviny a „nepotravinové“ zboží, z jakých zdrojů?
Pořádáme pravidelně potravinové sbírky ve farnostech a prodejnách Jednoty, jsme také členem Potravinové banky Zlín. Z tohoto zdroje získáváme potraviny ze supermarketů, které by se jinak, například z důvodu blížící se doby trvanlivosti, musely zlikvidovat.  Přes potravinovou banku jsme zapojeni do projektu FEAD (projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) ten tvoří v současné době velkou část přijatých potravin a hygienických potřeb.  Také se snažíme sami oslovovat výrobce a potravin a dalšího potřebného zboží. Finanční pomoc je poskytována z části výtěžku Tříkrálové sbírky. Během kalendářního roku pořádáme 10 sbírek a několik kampaní s cílem získat potravinovou a materiální pomoc. Například loni jsme takto získali a přerozdělili celkem 11 tun potravin a hygienických potřeb. Naše CPMP zároveň úzce spolupracuje s naším Odborným sociálním poradenstvím, které klientů pomáhá zejména řešit dluhovou problematiku. Takže klienty takzvaně „nepřepečováváme“ ale vždy jejich skutečnou situaci důsledně zjišťujeme, a následně konzultujeme s každým z nich, jak se svou situací dál naloží, a jak ji bude v praxi řešit. I v tom jsme žadatelům schopni pomoci, například sociálním poradenstvím, které jsem již připomínal a mnoha dalšími možnostmi. Pomůžeme zkrátka v plném rozsahu každému žadateli, nikdo od nás neodejde bez pomoci.

 Jak je zajištěno, aby nedocházelo ke zneužití zásob z CPMP ze strany klientů?
Každou žádost, pokud se jedná o finanční pomoc nebo dlouhodobější materiální výpomoc, schvaluje pětičlenná komise v čele s ředitelem naší Oblastní charity Uherský Brod, Petrem Houštěm. Jednorázová pomoc je vydána na poukázku, kterou žadateli vystaví sociální pracovník, starosta, pracovník Hmotné nouze či jiná zodpovědná osoba.

Snažíme se žadatelům v nouzi hledat komplexnější řešení jejich problému. Pokud se například žadatelé o pomoc ocitli v dluhové pasti, odkazujeme je na naši službu Odborné sociální poradenství, pokud mají problémy s hospodařením a dalšími negativními návyky v rodině, dobře se nám spolupracuje s místní Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi. Náš dobrovolnický program nabízí doučování dětí sociálně slabým rodinám a podobně.

 Kolika osobám CPMP ročně pomůže?
Například v roce 2016 - jsme minimálně jednou podpořili 670 osob z regionu Uherskobrodska. A pro Centrum potravinové a materiální pomoci jsme přijali celkem 11 tun potravin a hygienických potřeb.

Více o Centru potravinové a materiální pomoci lze zjistit prostřednictvím webové adresy:

http://www.uhbrod.charita.cz/centrum-materialni-a-potravinove-pomoci/

 

Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus

pracovník pro PR a fundraising

Oblastní charita Uherský Brod