Ve slavkovské kapli uvítali ostatky sv. Zdislavy

Ve slavkovské kapli uvítali ostatky sv. Zdislavy

Význam svaté Zdislavy a důstojnost práce v činnosti Charity vyzdvihl, kromě jiného, při slavnostních okamžicích v kapli ve Slavkově farář P. Petr Hofírek.

Slavnost se konala za účelem uvítání ostatků sv. Zdislavy z Lemberka, které v těchto dnech uherskobrodská Charita získala z Jablonného z Podještědí. Právě tam se totiž hrob této významné světice nachází. Při slavnosti byl požehnán také obraz svaté Zdislavy a po mši se konala pobožnost k této světici. Slavnostní atmosféru mše umocnil zpěv charitního sboru, který tvoří pracovnice brodské Charity. „Toho, že se ostatky svaté Zdislavy dostaly do naší péče, si velmi vážíme. Relikviář je umístěn v kapli v sídle ředitelství Oblastní charity Uherský Brod, bude však postupně putovat po všech zařízeních naší Charity. Relikvie tak bude k dispozici klientům pro posílení v jejich víře i povzbuzení ve stáří, nemocech a podobně. A protože Zdislava z Lemberka pomáhala chudým a pečovala o ně, stane se patronkou jedné z našich služeb, a to konkrétně Centra potravinové a materiální pomoci, které je k dispozici právě sociálně slabým. Také plánujeme zavedení nové tradice, kterou bude pravidelná charitní pouť k uctění památky svaté Zdislavy,“ prozradil ředitel brodské Charity Petr Houšť.

Slavnostní mše se účastnila řada pracovníků a klientů Oblastní charity Uherský Brod i široká veřejnost. Pozvání přijal také ředitel Charity sv. Anežky Otrokovice Peter Kubala. „Do Slavkova jsem přijel velmi rád. Celá slavnost měla důstojnou atmosféru a příjemné bylo i komorní prostředí slavkovské kaple. A tento den mě navíc motivoval k myšlence, zda by naše Charita neměla vyvinout úsilí k získání ostatků sv. Anežky, jejíž jméno je součástí názvu naší organizace,“ podotkl Peter Kubala.     

Oslovení návštěvníci se netajili nadšením z příjemně strávených chvil. „Ve slavkovské kapli jsem prožila výjimečné dopoledne. Líbilo se mi kázání otce Hofírka, i závěrečné posezení pracovníků brodské Charity, klientů, i ostatních hostů pod pergolou ve slavkovském Charitním domě. Příjemnou atmosféru slavnostního dopoledne navíc znásobilo krásné slunečné počasí,“ pochvalovala si jedna z účastnic akce.

 

Více informací o převzetí ostatků sv. Zdislavy brodskou Charitou zde: http://www.uhbrod.charita.cz/clanky/relikvie-svate-zdislavy-doputovala-do-uherskobrodske-charity/