Vánoční oběd na Nízkoprahovém centru sv. Vincence

Vánoční oběd na Nízkoprahovém centru sv. Vincence

V pátek 22. prosince 2017 připravili pracovníci Nízkoprahového denního centra sv. Vincence Uherský Brod vánoční oběd pro klienty.

„Jelikož jsou kapacity služby pro osoby bez přístřeší omezené, vánočního obědu se mohlo zúčastnit celkem 15 klientů. Místa k účasti na tomto slavnostním obědě byla už měsíc dopředu obsazená,“ vysvětlila pracovnice centra Veronika Bartončíková. Tradiční akce se účastnil i ředitel Oblastní charity Uherský Brod Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA., zástupce ředitele a vedoucí Centra seniorů Ing. František Bílek PhD., a dvě pracovnice Úřadu práce Uherský Brod spolupracující s vedením a klienty Nízkoprahového centra, paní Marta Zubíková a paní Bc. Monika Strakošová. Před obědem přivítala všechny přítomné zástupce vedoucí Nízkoprahového zařízení sv. Vincence Mgr. Veronika Bartončíková. Úvodní slovo s vánoční tématikou přednesl panu František Bílek, který si, mimo jiné, pro klienty přichystal malý dárek. K obědu byl přichystán bramborový salát s řízkem. Po obědě proběhlo posezení u kávy a vánočního cukroví. Na závěr akce byl každému klientovi od pracovnic služby předán dárek v podobě potravin, hygienických potřeb a oblečení). „Slavnostní oběd proběhl ve velmi srdečné a přátelské atmosféře a všem zúčastněným patří velké poděkování,“ podotkla Veronika Bartončíková.

 

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising,

Oblastní charita Uherský Brod