Vánoční dar pro Charitní dům Nivnice od dětí ze základní školy

Vánoční dar pro Charitní dům Nivnice od dětí ze základní školy

Ve středu 21.12. přinesla paní učitelka Mahdalová se třemi dětmi z místní základní školy dar pro klienty charitního domu Nivnice.

Děti se, jako každý rok, zúčastnily sběru kaštanů. Nasbírané kaštany odevzdaly myslivcům a za utržené peníze chtěly udělat nezištnou radost. S paní učitelkou se domluvily a koupily CD přehrávač Philips, který osobně donesly do charitního domu. Přinesly také CD s koledami, aby si klienti měli pro radost co pustit.

Dětem chceme touto cestou srdečně poděkovat. Dík patří také paním učitelkám, které v dětech pocit solidarity rozvíjejí.