Vánoce v Azylovém domě Uherský Brod

Vánoce v Azylovém domě Uherský Brod

Vánoce se blíží každým dnem. Také v Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě se všichni připravují na svátky, které mnozí označují za nejhezčí svátky v roce vůbec.

Není to však pravidlem. Setkáváme se s tím, že Vánoce mohou u některých lidí vyvolávat smutek a deprese, spojené s nehezkými vzpomínkami, či nějakou současnou neútěšnou životní situací. A tak se pracovníci naší služby snaží přispět k atmosféře pokoje a radosti, která jistě k Vánocům patří. Zvýšená aktivita začíná již na začátku prosince, kdy se chystá Mikulášská nadílka. Pro pracovníky je to zejména starost se zajištěním hlavních aktérů, prostoru a také nadílky samotné. S blížícími svátky je možné pozorovat solidaritu široké veřejnosti. Objevují se dárci, kteří věnují dokonce finanční hotovost jako například paní Veronika Zámečníková. Jmenovaná sponzorka přispěla v minulosti několikrát s úmyslem pomoci maminkám, aby alespoň jednou měly Vánoce podle svých představ. Mimoto se konají různé sbírky hraček, oblečení, knížek. Letos zařízení využilo nabídky paní Ivy Bedřichové z Ostrožské Nové Vsi, která organizovala sbírku v rámci celorepublikového projektu „Krabice od bot, děti dětem“. Každé dítě je obdarováno dárky, které se vejdou do jedné krabice od bot. Dárky přichází různé, od různých lidí. Jedna maminka, která si kvůli finanční úspoře domluvila s pracovnicemi služby na zapůjčení umělého vánočního, byla velmi překvapena, když jí jedna pracovnice Charity přivezla večer před Vánocemi stromek „živý“. U Haluzových se sešly totiž stromky dva a tak jeden putoval do azylového domu, aby udělal radost zejména těm nejmenším. Obdarovaná a velmi šťastná maminka hned sháněla někoho, kdo jí stromek usadí do stojanu, který jsme našli na půdě domu. Po všem možném úsilí se usazení stromečku podařilo a děti ráno vítal krásně nazdobený symbol Vánoc. Radost vystřídala najednou obava a shon - maminka, která očekávala začátkem ledna narození děťátka, začala rodit. Jak symbolické... Všechno dobře dopadlo a nakonec se narodil krásný, zdravý chlapeček. Štědrý den byl tak opravdu štědrým.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kdo projevují dobré a vstřícné srdce a to nejen o Vánocích. Velmi si vážíme každé pomoci, někdy se však setkáváme i s nevhodnými dárky, které jsou věnovány z principu zbavit se starých nepotřebných věcí, které, dle mínění dárců (i když bezpochyby v dobré víře) „v azylovém domě určitě upotřebí“…

A jak vypadá Štědrý den v azylovém domě? Klientky vaří, smaží, případně ještě zdobí stromeček. Celé přípravy, které spočívaly v pečení, výzdobě, shánění a balení dárků vrcholí pár dní před Štědrým dnem. Z televize zní pohádky a koledy. Děti i tak neposedí, protože se nemohou dočkat dárků. Služba usiluje o to, aby klientky žily běžným způsobem života. Pracovnice domu zajišťují provoz, bezpečí domu, pomoc a podporu v samostatnosti, jako například ve finančním hospodaření, aby se klientka připravila na větší výdaje, které sebou svátky nesou. Služba zajišťuje každoročně dárky jak pro děti, tak pro klientky. A protože provoz domu je nepřetržitý, je potřeba rozplánovat, kdo bude na Štědrý den v práci. Střídání směny probíhá dříve než obvykle, aby jak denní, tak noční služba mohla před nástupem do práce trávit svátky doma s rodinou. Pracovnice, která má noční službu, pak zajistí, aby dárky pod stromečkem v návštěvní místnosti domu, našly své majitele.

Na závěr vyslovuji poděkování za podporu naší služby všem dobrodincům a přátelům azylového domu a také přání, aby vánoční doba v nás zanechala stopu radosti a vděčnosti nejen za dary materiální, ale za dary mnohem větší, které se nedají ničím vyvážit – za pochopení, vstřícnost i morální a duchovní podporu. A abychom se dokázali o to s druhými rozdělit, a tak naplnit poselství Vánoc.

 

Jana Jurásková, vedoucí Azylového domu pro matky s dětmi v tísni, Uherský Brod