Váháte s odběrem krve? Pracovníci brodské Charity už mají dávno jasno…

Váháte s odběrem krve? Pracovníci brodské Charity už mají dávno jasno…

„Olegu, pojďte s námi darovat krev,“ vyzval mě před několika dny ředitel naší Oblastní charity Uherský Brod. Doposud jsem neměl v tomto ohledu žádnou podobnou zkušenost a tak jsem „statečně“ odolával: „Půjdu s Vámi a dalšími pracovníky Charity, ale raději zatím jen jako fotograf. Na odběr bych šel třeba až příště,“ navrhoval jsem, a mým kolegům nezbývalo nic jiného, než souhlasit…

Štěstí přeje připravenému – tvrdí jedno pořekadlo, a proto jsem se rozhodl nejdříve na místě nenápadně „prozkoumat terén“ a zjistit, co vlastně proces darování krve obnáší. Dal jsem se proto v čekárně transfuzní stanice do řeči s kolegyní Magdalénou Mrázkovou (na snímku), pracovnicí Pečovatelské služby Korytná. „Dnešní odběr krve je můj devátý v pořadí. A co mě vedlo k rozhodnutí darovat krev? Je to jednoduché. Jsem si dobře vědoma, že moje krev může pomoci jinému člověku. A také že může nastat situace, kdy já sama budu potřebovat krevní transfuzi. To vše je pro mě důležitou motivací. Nejsem jediná z rodiny, kdo pravidelně daruje krev, na odběry jezdí i moje sestry,“ poznamenala Magdaléna Mrázková. Po rozhovoru s touto paní jsem začal pochybovat, zda moje reportáž a fotografie z transfuzní stanice budou mít, ve srovnání s „krevním“ darem mých kolegů, vůbec nějakou hodnotu. Odpověď jsem našel poměrně velmi rychle... Najednou už nebyl žádný problém stát s vyhrnutým rukávem u okénka s evidencí dárců…A nakonec - vydělal jsem ten den vlastně dvakrát. Moji kolegové mě nevědomky svými slovy a rozhodností zbavili pochyb, obav a pohodlnosti, a můj zanedbatelný krevní „příspěvek“ se tak stal součástí krevních zásob od všech těch obětavých a uvědomělých lidí, kterých byla ten den plná čekárna.

Apropó, nepůjdete i Vy, váhající, příště s námi…???

 

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising,

Oblastní charita Uherský Brod