V Třebíči si zástupci brodské Charity prohlédli i unikátní přístroj pro hyperaktivní děti

Oslava 25. Výročí od založení Charity a prohlídka nových prostor Azylového domu pro rodiny s dětmi – to byl důvod návštěvy zástupců uherskobrodské Oblastní charity v Třebíči, která se uskutečnila v úterý 17. října.

Z Uherského Brodu odjel do Třebíče ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť, jeho zástupce Libor Mikel a vedoucí Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Jana Jurásková.

V Třebíči brodská výprava navštívila dvě nová zařízení tamní Charity, a to Ranou péči a Azylový dům pro rodiny s dětmi. „Na úvod nás přivítal ředitel třebíčské charity, pan Petr Jašek a paní Eliška Klimešová, vedoucí Azylového domu pro rodiny s dětmi, která nás provedla prostorami nového zařízení. Vše dýchalo na nás novotou, čistotou a přitom útulným prostředím. Azylový dům disponuje devatenácti bytovými jednotkami, z nichž jedna bude sloužit šesti ženám bez přístřeší a ostatních osmnáct bytů je připraveno pro rodiny či matky s dětmi, které se nachází v nouzové životní situaci,“ vysvětlila Jana Jurásková. Jak dále Jana Jurásková dodala, zástupci brodské Charity měli možnost prohlédnout si místnost snoezelen, která je určena pro hyperaktivní děti a také pro děti, které jsou imobilní, upoutané na lůžko či invalidní vozík a mají být ve specializované místnosti aktivizovány. „Velmi nás zaujal přístroj biofeedback – který má napomoci dětem trpícím ADHD, či mentálním postižením s koncentrací. Tento přístroj mohou děti ovládat výhradně vlastním soustředěním, což je učí osvojení si metody soustředění a zklidnění,“ upřesnila Jana Jurásková.

 

Oleg Kapinus,

Oblastní charita Uherský Brod