V Horním Němčí si připomněli dvacetileté výročí charitního domu

V Horním Němčí si připomněli dvacetileté výročí charitního domu

Kdysi to byl jen nenápadný rodinný domek. Dnes slouží vzhledná budova, která stojí jen malý kousek od horněmčanského kostela, jako Charitní dům a jako sídlo Pečovatelské služby Horní Němčí.

O klienty v Charitním domě (dále jen CHD) se personál stará už 20 let. A to byl důvod k oslavě, která se v CHD Horní Němčí uskutečnila ve čtvrtek 21. září. Významné výročí si tam připomnělo vedení i ostatní pracovníci Oblastní charity Uherský Brod, včetně týmu pečovatelek horněmčanské služby v čele s vedoucí Markétou Zámečníkovou a samozřejmě s klienty tohoto zařízení. Součástí programu bylo připomenutí historie vzniku této služby, vystoupení folklorních souborů z Horního Němčí i mše svatá. Ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť poděkoval bývalým i stávajícím pracovníkům PS Horní Němčí za jejich záslužnou práci, a zástupcům obce za jejich příkladnou podporu a spolupráci, a každému z nich předal malý dárek.

A jaká je vlastně historie Charitního domu v Horním Němčí? V roce 1995 se obecní zastupitelstvo v čele s tehdejším starostou panem Miroslavem Kadlčkem usneslo na zřízení Charitního domu. S přestavbou domu, který po smrti majitele připadl obci, se začalo na jaře roku 1996. Celková stavba byla dokončena v červnu 1997. Po dohodě obecního zastupitelstva s Oblastní charitou Uherský Brod zastoupenou tehdejší paní ředitelkou Jarmilou Tomancovou, byl tento dům předán do užívání a slavnostně otevřen a vysvěcen v neděli 28. září 1997. Tento den byl svátek sv. Václava, podle kterého byl dům pojmenován.

„V současné době poskytujeme službu osmi uživatelům na našem Charitním domě a čtyřem v domácnostech, v obcích Slavkov a Horní Němčí,“ upřesnila vedoucí PS Horní Němčí, Markéta Zámečníková.

 

Oleg Kapinus

pracovník pro PR a fundraising