V hodnocení kvality služby Domovinka opět uspěla

Dne 8.12.2017 jsme již opakovaně získali certifikaci VÁŽKA, kterou uděluje České alzheimerovské společnosti Praha za kvalitně poskytovanou péči klientům, kteří trpí Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence.

Touto certifikací je informována veřejnost o úrovni naší péče a letos se nám podařilo opět získat vyšší bodové skóre, které nás posouvá k stále lepšímu hodnocení v péči o klienty, trpícími demencí. Pro nás pracovníky je to opět výzva k udržení nadstandartní úrovně naší práce. 

Auditorky nás během celého dne pozorují a hodnotí naše postupy při práci, jednotlivé činnosti, chování ke klientům, prostředí, dokumentaci a celkovou atmosféru. Kritérií je velmi mnoho. Tato certifikace se obhajuje každé dva roky.

                                                                                 

Marie Vintrová

vedoucí denního stacionáře Domovinka