Uživatelé DS Domovinka navštívili Slovácké divadlo v Uherském Hradišti

Uživatelé DS Domovinka navštívili Slovácké divadlo v Uherském Hradišti

Od manažerky Slováckého Divadla jsme obdrželi nabídku k dopolední účasti na veselohře „Sám na dva šefy“. Někteří uživatelé chvíli váhali, ale většina přesvědčila ostatní a nakonec jsme jeli všichni.

Od manažerky Slováckého Divadla jsme obdrželi nabídku k dopolední účasti na veselohře „Sám na dva šefy“. Někteří uživatelé chvíli váhali, ale většina přesvědčila ostatní a nakonec jsme jeli všichni. Ti fyzicky zdatnější s doprovodem vlakem, ostatní osobním autem. Divadelní hra byla humorná, nechyběl zpěv, tanec a ani sportovní zdatnost herců. Někteří uživatelé byli velmi spokojeni, protože už nedoufali, že ještě někdy navštíví divadlo. Proto věříme, že se nám je opět někdy podaří potěšit dobrým představením.     

Marie Vintrová