Uživatelé DS Domovinka navštívili lázně Luhačovice

Uživatelé DS Domovinka navštívili lázně Luhačovice

Po loňské návštěvě lázní si naši uživatelé opět přáli navštívit lázeňské městečko. I když nás sluníčko pěkně hřálo, mráčky nám mírnily jeho pichlavé paprsky.

Po loňské návštěvě lázní si naši uživatelé opět přáli navštívit lázeňské městečko. I když nás sluníčko pěkně hřálo, mráčky nám mírnily jeho pichlavé paprsky. Kolonádou zazněly tóny lidové písně, které nám přehrála na pianě naše paní učitelka. Dále jsme pokračovali do haly Vincentka, kde jsme všichni ochutnali minerální vodu, abychom zakusili status lázeňského pacienta. Nemohli jsme minout výstavní galerii obrazů a soch, kde jsme potěšili oko uměním našich i zahraničních umělců. I naše chuťové buňky potřebovaly odměnu a tou byl jahodový dezert s kávou. Osvěženi a spokojení jsme se vydali na cestu k domovu.                                                                                                                                                                                                                                                      M. Vintrová