U nás je možné cokoli

V roce 2010 Oblastní charita Uherský Brod otevřela novou sociální službu, Nízkoprahové denní centrum Sv. Vincence Uherský Brod (NDC), která je určená pro osoby bez přístřeší. Ve službě řešíme širokou oblast sociálních problémů a v některých případech řešíme také problémy, které život přináší a Zákon o sociálních službách neřeší.

V roce 2010 Oblastní charita Uherský Brod otevřela novou sociální službu, Nízkoprahové denní centrum Sv. Vincence Uherský Brod (NDC), která je určená pro osoby bez přístřeší. Ve službě řešíme širokou oblast sociálních problémů a v některých případech řešíme také problémy, které život přináší a Zákon o sociálních službách neřeší.

Chtěla bych Vás seznámit s příběhem, který se v nedávné době ve službě stal. Klient náhle upadl ze židle na podkladě epileptického záchvatu, který ve službě prodělal již několikrát. Tento záchvat byl ale netypický tím, že ho provázela zástava dechu. Pracovnice služby okamžitě zareagovala a ihned poskytla kardiální resuscitaci, kterou prováděla až do příjezdu rychlé zdravotnické pomoci (RZP). Situace byla velmi vážná, protože byl ohrožen život klienta. Po příjezdu RZP pracovníci služby klienta předali do jejich péče. Druhý den po zjištění informací z nemocnice, jsme zjistili, že je klient reálně ohrožen na životě, je v kómatu a leží na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Po třech týdnech se klientův zdravotní stav natolik zlepšil, že byl propuštěn „domů“. Ano, uvádím záměrně domů, protože tento klient je bez přístřeší a naše služba je pro něj prostředím, kde získává podporu, pomoc a bezpečí. Měli jsme velkou radost z toho, když se náš klient po třech týdnech objevil ve dveřích, „živ a zdráv“. Přišel poděkovat personálu NDC za záchranu života, protože mu bylo lékaři sděleno, že nebýt kvalitně provedené první pomoci, tak by pravděpodobně nebyl mezi živými. I toto přináší život v péči o naše spoluobčany, která se vymyká zavedeným standardům. Díky odborné zdatnosti, připravenosti a pohotovosti pracovníků Charity se podařilo zachránit lidský život.

 

Veronika Bartončíková