Tvořivé dílničky v Horním Němčí

Tvořivé dílničky v Horním Němčí

Klienti Charitního domu Horní Němčí si v pondělí 4. prosince zpříjemnili den výrobou vánočních dekorací a ozdobných předmětů. V pořadí podruhé se v tamním zařízení uskutečnily tvořivé dílničky pod vedením profesionální floristky Markéty Kapinusové.

Akce se konala v rámci aktivit Centra seniorů, které spadá do činnosti Oblastní charity Uherský Brod. Seniorům proto při výrobě pomáhaly i pracovnice Centra seniorů Simona Vrba a Milena Bublíková. „Každý z klientů si vyrobil čtyři jednoduché předměty. Při této činnosti ochutnali nealkoholický punč a vánoční cukroví. Sváteční atmosféru zpříjemnily vánoční koledy,“ popsala dění v Horním Němčí lektorka Markéta Kapinusová.
Klienti se do dílniček ochotně zapojili a netajili svou spokojenost. „Práce mě bavila, myslím, že se nám podařilo vyrobit velice pěkné věci. Vyráběli jsme papírového andílka, vánoční přání, svícen a ozdobný zvoneček. Ještě nevím, jestli si věci nechám, nebo je rozdám příbuzným, zatím jsem si vše vystavil v pokojíku,“ podotkl s radostí hlase v závěru dílniček jeden z klientů.
Podle vedoucího uherskobrodského Centra seniorů jsou pro klienty podobné akce velmi důležité. „Pro klienty jsou podobné akce vzácností, vytrhnou je z každodenního stereotypu a umožní jim se navzájem setkat a třeba i rozhýbat ztuhlé prsty. Děkujeme paní Kapinusové a její rodině, která celou akci zajišťovala dobrovolně, ve svém volném čase,“ řekl vedoucí Centra seniorů Uherský Brod František Bílek.
Tvořivé dílničky by se neobešly bez podpory vedení a dalších pracovníků horněmčanského Charitního domu. „Rádi jsme pomohli s přípravou akce, a jsme rádi, že se tato aktivita v našem zařízení uskutečnila. Pro klienty jsou podobné akce příjemným a velmi vítaným zpestřením jejich života,“ poznamenala vedoucí Charitního domu Horní Němčí Markéta Zámečníková.

Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising,
Oblastní charita Uherský Brod