Tříkrálová sbírka na uherskobrodsku sečtena

Tříkrálová sbírka na uherskobrodsku sečtena

Do letošní Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku se zapojilo celkem 42 skupinek koledníků. V pátek 5. ledna vyrazili do ulic města žádat o finanční dar na projekty Charity a také popřát požehnaný nový rok. Výtěžek sbírky byl opět větší než minule. V Uherském Brodě se vybralo 262 956 Kč, v celém děkanátu pak 1 423 934 Kč.

„Děkujeme všem, kteří koledníčky přijali i obdarovali a koledníčkům za jejich ochotu. Nepotkal jsem žádného člověka, který by po sbírce odcházel smutný. Poděkování patří také všem lidem, kteří se za tuto akci modlili,“ vzkázal směrem k veřejnosti koordinátor Tříkrálové sbírky na Uherskobrodsku František Bílek z Oblastní charity Uherský Brod, a připojil svůj zážitek: „Několik dní po sbírce jsem se setkal s jednou paní, která přišla na Charitu požádat o pomoc. Při té příležitosti mi dojatě děkovala za pěkný zážitek z Tříkrálové sbírky. Paní mi vysvětlila, že lidé v bytovce, ve které bydlí, mají těžké osudy. Dveře svých domácností moc často neotvírají, a když na ně někdo zazvoní, nekomunikují mezi sebou… Když ale uslyšeli zpěv koledníků, otvírali všichni dveře a vycházeli ven, aby si je poslechli.“

Podrobné výsledky a záměry na využití letošní Tříkrálové sbírky naleznete zde: http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/