Tesco pomáhá azylovému domu

Firma Tesco Stores a.s. v Uherském Brodě, kterou osobně představila paní Olga Málková coby projektová manažerka, obdarovala maminky a děti formou sladkostí a hygienických potřeb. Paní Málková nabídla pomoc i při mimořádných situacích, které vyžadují okamžitou pomoc ve formě potravin, či hygienických potřeb.

Firma Tesco Stores a.s. v Uherském Brodě, kterou osobně představila paní Olga Málková coby projektová manažerka, obdarovala maminky a děti formou sladkostí a hygienických potřeb. Paní Málková nabídla pomoc i při mimořádných situacích, které vyžadují okamžitou pomoc ve formě potravin, či hygienických potřeb.

Pracovnice Tesca mimo to navrhla azylový dům do projektu „ Vy rozhodujete - my pomáháme“ s možností výhry 30 000,-. Plánované finance budou věnovány na vzdělávání pracovnic AD, které budou dále vzdělávat maminky v rozvoji rodičovských dovednosti.