Terezie Fojtíková: na první setkání charitních pracovníků ve Velehradě nikdy nezapomenu

Několik spojených rozlehlých stanů, nápaditě vybavených symbolickým pokojem hospicového pacienta, ve kterém nechybělo polohovací lůžko s dávkovačem léků, oxygenátorem a dalším zařízením pro tento typ péče, expozicí, herním koutkem pro děti i křesly a stolíky pro odpočinek návštěvníků, měření tlaku i hladiny cukru v krvi a mnohé další možnosti byly k dispozici návštěvníkům poutního Velehradu už v úterý 4. července ráno.

Pohled dovnitř tohoto prostoru vybízel k otázce, kdy a jak tak náročnou práci dokázali pracovníci Charity vykonat. Na organizaci a přípravě stanu, se stejně jako stejně jako v předešlých letech, podílel obětavý tým uherskobrodské Charity, v čele s vedoucí Charitní pečovatelské služby Oblastní charity Uherský Brod, paní Terezií Fojtíkovou. „Do Velehradu přijíždíme pravidelně již den před zahájením Dnů dobré vůle tak, abychom vše stihli nachystat. Pomáháme při stavění stanů, navážíme do nich stoly, židle a ostatní vybavení, a pracujeme na tom, aby druhý den bylo pro veřejnost vše připravené. Tyto práce provádíme ve spolupráci s olomouckou Charitou. Náš tým tvoří několik posádek aut, které obdrží své úkoly. Vzhledem k tomu, že tuto činnost vykonáváme od prvního ročníku Dnů dobré vůle, již máme v tomto ohledu dobrou praxi, a koordinace prací probíhá bez problémů,“ poznamenala Terezie Fojtíková.

Na otázku, zda si ještě vzpomíná na první ročník velehradské slavnosti a na úskalí, které premiérové chystání charitního stanu znamenalo, Terezie Fojtíková odpověděla: „Jistě, tehdy to pro nás novinka, a tím pádem jsme měli obavy, abychom vše stihli a na nic nezapomněli. S každým dalším ročníkem jsme ale získávali cenné zkušenosti, které nás posouvaly dál. Velmi ráda vzpomínám na první ročník, kdy se všichni pracovníci zúčastněných Charit setkali, a pomáhali si. V noci pak řada z těchto lidí ve Velehradě zůstala, aby byly stany pod dozorem. Zúčastnili jsme se tak řady programů, půlnoční mše, a nakonec jsme u stanů všichni poseděli téměř až do pozdních nočních hodin. Toto společné setkání mělo neskutečně srdečnou a přátelskou atmosféru, na kterou nikdy nezapomenu.“   

Práci týmu brodské Charity ocenil i ředitel Arcidiecézní Charity Olomouc Václav Keprt: „Jsem velmi rád, že se uherskobrodská Charita každoročně zapojuje do prezentace naší činnosti, a její přínos je pro nás zárukou kvality, ochoty, a skvělé spolupráce,“ podotkl Václav Keprt.  

 

Oleg Kapinus

Oblastní charita Uherský Brod