Terénní služba Nízkoprahového denního centra

Terénní služba Nízkoprahového denního centra

V rámci terénní služby, pracovníci Nízkoprahového denního centra sv. Vincence v Uherském brodě zjistili, že ve squatech, kde přebývají lidé bez domova, přespávají i dvě nezletilé děti.

Pracovníci okamžitě zareagovali a kontaktovali sociální kurátorku, ta následně oslovila městskou policii i  Orgán sociálně-právní pomoci dětí. Následně byly děti předány do náhradní rodinné péče. „Touto situací jsme zjistili, že není ojedinělá a že přespávání matek s dětmi na ulici se začíná dotýkat také malých měst,“ konstatovala vedoucí Nízkoprahového denního centra sv. Vincence v Uherském Brodě Bohumila Smutná.