Starostové projednali se zástupci Charity i otázky spolufinancování služeb

Starostové projednali se zástupci Charity i otázky spolufinancování služeb

Setkání vedení a vedoucích služeb Oblastní charity Uherský Brod se starosty některých obcí Uherskobrodska se uskutečnilo v úterý 12. června ve školicím středisku Charity v Dolním Němčí.

„Účelem schůzky bylo, kromě jiného, seznámit starosty s novinkami naší Charity, a informovat je o naší činnosti, ale projednali jsme i možnosti nastavení jednotných postupů při příjmu nových klientů a minimálních úhrad za služby. Jednali jsme také o nastavení konsensu u spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí a řešili řadu dalších témat souvisejících s činností brodské Charity,“ vysvětlil ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť.

Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising,
Oblastní charita Uherský Brod