Starostové Březové, Nivnice, Suché Lozi i Korytné si se zájmem vyslechli informace o nových službách

Starostové Březové, Nivnice, Suché Lozi i Korytné si se zájmem vyslechli informace o nových službách

Projednat možnosti užší spolupráce vedení obcí s Oblastní charitou Uherský Brod, ale také nabídka nových služeb, jako je Domácí hospicová péče a sociální poradna – to byla náplň jednání mezi ředitelem Oblastní charity Uherský Brod Petra Houště se starosty Březové, Nivnice, Suché Lozi a Korytné.

První muže těchto obcí navštívil ředitel brodské Charity ve dnech  29. listopadu a 1. prosince. „Starosta Březové, pan Josef Trecha i starosta Nivnice, pan Miroslav Vykydal, starosta Korytné pan Vladimír Janča i první muž sucholožské radnice pan Václav Bujáček, si tuto naši nabídku vyslechli a přislíbili spolupráci.  Setkání s nimi bylo velmi věcné a oboustranně přínosné,“ poznamenal ředitel brodské Charity Petr Houšť, který vyzdvihl dlouholetou velmi dobrou spolupráci se zástupci všech navštívených obcí. 

P1200669

P1200679

P1200681