Starosta Šumic Josef Jančář: „Je důležité, aby činnost brodské Charity byla i nadále podporována

Starosta Šumic Josef Jančář: „Je důležité, aby činnost brodské Charity byla i nadále podporována

V těchto dnech obdržela Oblastní charita Uherský Brod Oblastní charita Uherský Brod od obce Šumice dotaci z rozpočtu obce ve výši 40 000 Kč. Tato dotace významně podpoří provoz Charitní pečovatelské služby Uherský Brod v roce 2017.

Vstřícnost obce Šumice nevnímají pracovníci Oblastní charity Uherský Brod jako samozřejmost. „Jsme za postoj vůči naší organizaci zástupcům obce Šumice velmi vděční. Tato poměrně malá obec poskytla ze svého rozpočtu významnou částku, kterou mnohdy nezískáme ani od větších obcí regionu,“ poznamenal ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť. Svůj postoj k brodské Charitě vyjádřil starosta obce Ing. Josef Jančář slovy: „Jsem rád, že v regionu působí uherskobrodská Oblastní charita, která nabízí velmi širokou škálu služeb. Jsem přesvědčený, že takovou organizaci, která je tady k dispozici občanům, je nutné zachovat a podporovat. Stále častěji mě oslovují jiné organizace, jejichž činnost je podobná té, kterou nabízí brodská Charita. Já představitele těchto organizací s díky odmítám, protože vím, že tyto služby v plné míře a kvalitě zajišťuje Oblastní charita Uherský Brod,“ vysvětlil starosta Šumic Josef Jančář. 

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising