Starosta Nivnice jednal s ředitelem brodské Charity o dalších možnostech spolupráce

Starosta Nivnice jednal s ředitelem brodské Charity o dalších možnostech spolupráce

Otázky související s provozem tamního Charitního domu přijel v pondělí 12. února do Nivnice projednat se starostou obce Miroslavem Vykydalem a místostarostkou Marií Kománkovou ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť.

„Probrali jsme, mimo jiné, provozní záležitosti a možnosti oprav signalizačního zařízení Charitního domu a některé další. Otevřeli jsme ale také otázku spolufinancování služeb v sociální oblasti ze strany obcí. Tato problematika totiž není ošetřena žádným zákonem či nařízením, a proto považujeme za nutné pokusit se iniciovat vznik systémového řešení,“ vysvětlil ředitel brodské Charity Petr Houšť.

Starosta Nivnice Miroslav Vykydal setkání ocenil: „Je dobře, když se otevřou otázky, které se ve výsledku týkají obou stran. S brodskou Charitou úzce spolupracujeme, Charitnímu domu Nivnice dlouhodobě pomáháme a jsme s jeho činností velmi spokojeni. Věřím, že i nadále budeme nacházet možnosti, jak v této pomoci pokračovat,“ poznamenal starosta Miroslav Vykydal.

 

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising,

Oblastní charita Uherský Brod