Starosta Dolního Němčí: jsem šťastný za spokojené klienty a za kvalitní pečovatelskou službu

Starosta Dolního Němčí: jsem šťastný za spokojené klienty a za kvalitní pečovatelskou službu

Spokojení klienti – to je to hlavní, co se vybaví starostovi Dolního Němčí Františku Hajdůchovi jako první při myšlence na nedávné oslavy 10. let výročí zahájení provozu Domu s chráněnými byty a Pečovatelské služby v obci, kterou provozuje Charita Uherský Brod. První muž obce v rozhovoru zavzpomínal na zajímavé okolnosti vzniku Domu s chráněnými byty i na některé klienty.

Spokojení klienti – to je to hlavní, co se vybaví starostovi Dolního Němčí Františku Hajdůchovi jako první při myšlence na nedávné oslavy 10. let výročí zahájení provozu Domu s chráněnými byty a Pečovatelské služby v obci, kterou provozuje Charita Uherský Brod. První muž obce v rozhovoru zavzpomínal na zajímavé okolnosti vzniku Domu s chráněnými byty i na některé klienty.

Pane starosto, 10 let trvání nějaké služby, to není žádná samozřejmost, ale mnoho usilovné práce…Jak toto období v péči o seniory v Dolním Němčí hodnotíte?  

Rád bych upřesnil, že v Domě s chráněnými byty v Dolním Němčí nebydlí jen naši občané, kteří prožili celý svůj dosavadní život v obci a rodáci, kteří se z různých důvodů chtěli vrátit do svého rodiště, ale také lidé z okolních obcí. Je nepsaným pravidlem, že místní mají v žádostech přednost, ale pokud nám to situace umožňuje, přijímáme i klienty z jiných obcí. A jak bych deset let provozu Domu s chráněnými byty zhodnotil? Jsem velmi rád, že jsme mohli lidem, kteří o takové bydlení usilovali, pomoci. A z toho mám dobrý pocit, který zastínil všechny problémy a těžkosti, které tak velké stavby přirozeně doprovází.

Připomeňte, prosím, některé okolnosti, na které narážíte…

Na pozemku, kde nyní stojí Dům s chráněnými byty, byl původně rodinný domek, který obec už v 80. letech minulého století vykoupila. Původní majitelka, která v něm stále bydlela, se po vzájemné dohodě odstěhovala ke své dceři. Současně se nám podařilo díky velké vstřícnosti jejich majitelů vykoupit také okolní pozemky a pak už nic nebránilo zahájit přípravu stavby. Původně jsme zvažovali i variantu, že by šlo o nízkopodlažní budovu, nakonec jsme však přistoupili k dvoupatrové stavbě s podkrovními byty a s odstupem času vidím, že to bylo správné řešení. Protože se nám podařilo získat na stavbu i dotaci, bylo možné celý areál vybudovat během dvou let v jeho dnešní podobě.

Evidujete mnoho žádostí, nebo dokážete vyhovět všem žadatelům?

My žádné pořadníky nemáme, ale trvale evidujeme několik žadatelů na umístění v Domě s chráněnými byty. V současné době tu žije 38 občanů.

Vzpomenete si na nějaké zajímavé, nevšední, obyvatele Domu s pečovatelskou službou?

V letech 2006 až 2010 bydlel v Domě s pečovatelskou službou pan farář. Byl hodně oblíbený, a pomáhal se sloužením mší v kapli, která je přímo v tomto objektu. Zařízení ale jinak žije svým poklidným životem s běžnými každodenním radostmi a starostmi jeho obyvatel.

A existují, v rámci dolněmčanského zařízení ještě nějaké další plány do budoucna?

V současné době žádné změny neplánujeme. Dům je v dobrém stavu,  je vybavený parkovištěm, pergolou, altánkem – není tedy zatím důvod něco měnit či zásadně opravovat. Budu velmi rád, pokud bude provoz pro veřejnost i v dalších letech užitečný a prospěšný tak, jako doposud. Velmi také oceňuji práci Pečovatelské služby v obci, která se pod skvělým vedením paní Zdeny Bartošové stará nejen o klienty v Domě s chráněnými byty, ale i o další klienty v jejich domácnostech v Dolním Němčí. Rád bych chtěl touto cestou poděkovat uherskobrodské Charitě za velmi dobrou spolupráci, která je po celou dobu na vysoké úrovni.

Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus