Starosta Bánova: Pečovatelská služba je pro naše občany mimořádně důležitá

Významnou částkou podpořila v těchto dnech Pečovatelskou službu Bánov tamní radnice.

Obec Bánov tuto pečovatelskou službu Oblastní charity UB finančně podporuje opakovaně, a podle starosty obce Marka Mahdala jí chce pomáhat i nadále. „Pro rok 2018 jsou pro tento účel vyčleněny prostředky ve výši 50 tisíc korun. Velmi kladně hodnotíme zavedení nepřetržitého provozu v našem Domě s chráněnými byty,“ podotkl starosta Bánova Marek Mahdal a připomněl, že Pečovatelskou službu, která v Bánově působí, považuje za velmi důležitou. Lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči, tak je díky této službě umožněno setrvání ve své obci i přes jejich zdravotní omezení. Mohou tak být zachovány přirozené kontakty s vrstevníky, rodinou, s místem rodiště a bydliště. „Nicméně, podle potřebnosti přijímáme i občany okolních obcí. Pozitivní ohlasy máme od samotných obyvatelů Domu s chráněnými byty, i od jejich rodinných příslušníků. Vzhledem k tomu, že v pořadníku máme zhruba třicet žádostí a v domě je jen dvacet bytů, je velmi žádoucí, aby služba byla zachována a mohla tak poskytovat služby nejen v Domě s chráněnými byty, ale i v domácnostech. Jelikož místa v domě s chráněnými byty jsou stále hůře dostupné u nás i v okolních obcích, je pro mě o to smutnější, že se pečovatelské služby potýkají s nedostatkem financí. Situace si žádá systémové řešení, které ale určitě nevidím v přenesení části nákladů na obce. Péče o seniory má být úlohou státu, nikoliv obce,“ poznamenal Marek Mahdal.

Vstřícnosti Obce Bánov si velmi vážíme a za finanční příspěvek děkujeme.

 

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising