Stáří očima dětí v Charitním domě v Nivnici

Stáří očima dětí v Charitním domě v Nivnici

V pondělí 24.října 2016 jsem volala na ZŠ v Nivnici a domlouvala s paní Solníkovou, která vede družinu, jeden nápad. Oslovila jsem ji s žádostí, jestli by se v družině zapojili a mohli s dětmi namalovat obrázek nebo napsat básničku na téma: Stáří očima dětí.

Inspirací mi byla stáž ve Valašské Bystřici, kde měli na stěnách obrázky a básničky od dětí ze zdejší školy. Obrázky byly veselé, básničky některé vtipné, jiné hluboké.

Sjednaly jsme termín předání obrázků na 30.listopadu. Obrázků jsme dostali 21. Každý byl moc pěkný, nápaditý a barevný. S paní učitelkou v družině, p.Srncovou, která čerstvě nastoupila, jsme dojednali „vernisáž“ malovaných obrázků u nás v Charitním domě. Paní učitelka přislíbila, že s dětmi připraví program, i nějaký drobný dárek pro naše klienty. My jsme naopak při aktivizaci pro děti upekli linecké cukroví, kterým jsme je chtěli za snahu obdarovat.

19.12.dorazilo do charitního domu asi 20 dětí. Každý se ke svému obrázku hrdě hlásil. Všichni se přesunuli do jídelny, kde na ně netrpělivě čekalo obecenstvo. Děti zahrály pohádku H. CH. Andersena O smrku. Společně jsme si zazpívali koledy. Děti všem klientům rozdaly přáníčko a zvoneček a od nás dostaly sladké linecké. Pak jsem děti provedla po celém našem domě a něco jsem jim o nás řekla.  

Nakonec jsme si popřáli požehnané Vánoce, plné lásky a pohody a rozešli jsme se s tím, že se znovu sejdeme po Novém roce.