Sponzoři podpořili řadu charitních služeb

Jsme velmi rádi, že díky pochopení a vstřícnosti sponzorů se nám v uplynulých měsících podařilo doplnit dosluhující vybavení některých zařízení Oblastní charity Uherský Brod.

V prosinci nám například sponzoři poskytli dvě sušičky prádla do Domu s pečovatelskou službou ve Strání. Novou pračku a sušičku mají i klienti Charitního domu ve Slavkově, stejně tak novou pračku a sušičku, ale i nové povlečení a také klimatizaci mají k dispozici klienti Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě.

Poděkování patří i sponzorovi, který kompletně (včetně nákladů na dopravu, stravu, dárků a podobně) zajistil výlet matek s dětmi z Azylového domu do zlínského Dětského zábavního parku Galaxie. 

Sponzoři rovněž výrazně podpořili novou službu Oblastní charity Uherský Brod, Domácí hospicovou péči.

Velmi si vážíme toho, že naši Charitu sponzoři vnímají jako transparentní, důvěryhodnou a prospěšnou organizaci, a podobnými vstřícnými kroky tito podporovatelé dobře plní svou roli společensky zodpovědné firmy. Za všechny sponzorské dary, ale i veškeré dary a příspěvky od široké veřejnosti, velmi děkujeme.

 

Oleg Kapinus, pracovník pro PR a fundraising