Sponzoři, dárci, podpoříte nákupem televizí novou službu brodské charity?

Sponzoři, dárci, podpoříte nákupem televizí novou službu brodské charity?

Do konce letošního roku zahájí činnost nově zřizovaná služba Charity Uherský Brod - Odlehčovací služba Strání.

Jejím cílem je umožnit přechodný – krátkodobý pobyt klientům po dobu dovolené, onemocnění či pracovního zaneprázdnění pečující osoby, nebo aby pečující osoba či rodina načerpala novou sílu při péči o svého člena. Taktéž zajistí krátkodobou pomoc rodině, která má člena rodiny v nemocničním zařízení a čeká na umístění do jiného zařízení nebo potřebuje přizpůsobit bytové podmínky péči o nemocného (rekonstrukce bytu atd.) Služba bude fungovat v Domě s pečovatelskou službou ve Strání, kde Obec Strání vyčlenila 2 byty. Charita tyto byty vybavila čtyřmi polohovacími elektrickými postelemi včetně matrací, skříněmi, nočními stolky, povlečením, peřinami, a podobně. Do tohoto vybavení brodská Charita investovala celkem za 200 tisíc Kč Postupně byty dále zařizujeme, ale nemáme dostatek financí na zakoupení dvou televizí, které by odpovídaly požadavkům cílové skupiny – zejména seniorům. Proto touto cestou vyzýváme a prosíme sponzory či vícero dárců, kteří by přispěli k zakoupení dvou televizí pro klienty této služby. Televize by měly mít zabudovaný set-top box DVB-T2 a možnost připojení na sluchátka přes bluetooth. Jedna televize by měla být větší (úhlopříčka cca 100 cm), a jedna menší (úhlopříčka cca 60 cm).

Po otevření této Odlehčovací služby dáme samozřejmě široké veřejnosti možnost, aby se s novou sociální službou mohli přijít seznámit

Sponzoři, či dárci mohou se svými nabídkami kontaktovat vedoucí Odlehčovací služby Strání, Bc. Miroslavu Havlíkovou, DiS., na tel. 776 080 273, či e-mailu miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz nebo pracovníka pro PR a fundraising Oleg Kapinus – tel. 603 178 768, e-mail: oleg.kapinus@uhbrod.charita.cz