Spolupráce mezi Uměleckoprůmyslovou školou a Charitou může být přínosem pro obě strany

Spolupráce mezi Uměleckoprůmyslovou školou a Charitou může být přínosem pro obě strany

Možnosti vzájemné spolupráce projednali ve čtvrtek 19. května ředitel Oblastní charity Uherský Brod Ing. Petr Houšť a ředitel Uměleckoprůmyslové školy (UMPRUM) Uherské Hradiště ak. mal. Jan Pospíšil.

Možnosti vzájemné spolupráce projednali ve čtvrtek 19. května ředitel Oblastní charity Uherský Brod Ing. Petr Houšť a ředitel Uměleckoprůmyslové školy (UMPRUM) Uherské Hradiště ak. mal. Jan Pospíšil. „S panem ředitelem Pospíšilem jsme hledali možnosti, jak propojit práci Charity s činností Uměleckoprůmyslové školy. Domnívám se, že oba subjekty si mají vzájemně co nabídnout, ať už v otázce vzájemné výměny zkušeností či v konceptech, které oba subjekty mohou zúročit při své práci. Pana ředitele Pospíšila naše nabídka zaujala a přislíbil, že se možnostmi spolupráce mezi jeho školou a brodskou Charitou bude v dohledné době zabývat,“ podotkl ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť.

 

Oleg Kapinus,

Pracovník pro PR a fundraising