Spolupráce Charity s podnikatelem Ivanem Chrástkem by vyzdvihla činnost hendikepovaných osob

Spolupráce Charity s podnikatelem Ivanem Chrástkem by vyzdvihla činnost hendikepovaných osob

Práce, využití volného času, a další činnosti hendikepovaných osob, a jejich snaha o zapojení do společnosti – to vše má svůj význam a zaslouží si pozornost. Myslí si to i podnikatel Ing. Ivan Chrástek (na snímku zcela vlevo) z Uherského Brodu, který už řadu let spolupracuje s personálem a klienty Terapeutické dílny sv. Justiny v Uherském Brodě.

Právě tato dílna, kterou provozuje Charita Uherský Brod, hendikepovaným lidem poskytuje pomoc a podporu. Personál tohoto zařízení klientům umožňuje jejich zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Ivan Chrástek klienty dílny navštěvuje na jejich pracovišti, ale pořádá pro ně také výlety a další volnočasové aktivity. V těchto dnech navštívil ředitele brodské Charity Ing. Mgr. Petra Houště, MBA, a vedoucí Terapeutické dílny sv. Justiny Mgr. Janu Borákovou, aby jim navrhl několik záměrů, které by rád inicioval a realizoval. „Chtěl bych zorganizovat výstavu kreseb a dalších prací hendikepovaných klientů brodské terapeutické dílny. Myslím si, že jejich pohled na svět je zajímavý a může být i mnohdy unikátní. Touto výstavou bych chtěl veřejnost upozornit nejen na to, že tito lidé mají své zajímavé životní příběhy a umí a chtějí pracovat, i když jsou limitováni svým hendikepem. Mnozí z nich mají i umělecké vlohy a všichni tito lidé jsou bezpochyby přínosem pro naši společnost,“ vysvětlil Ivan Chrástek. Zúčastnění probírali i další projekty, které by v případě realizace měly pozitivní vliv na uplatnění klientů na trhu práce a jejich seberealizaci.Ředitel Charity Uherský Brod a vedoucí Terapeutické dílny sv. Justiny snahu Ivana Chrástka přijali s povděkem. „Vše je na úplném začátku, ale společně se pokusíme navrhované projekty zrealizovat,“ přislíbil ředitel Charity Uh. Brod Petr Houšť.Také vedoucí terapeutické dílny sv. Justiny Jana Boráková přiznává, že by ji potěšilo, kdyby se nové plány podařilo zrealizovat. „Pan Chrástek s námi spolupracuje dlouhodobě, naše klienty dobře zná a oni ho vnímají velmi pozitivně. Tyto jeho nové snahy by mohly život hendikepovaných lidí veřejnosti nenásilnou formou přiblížit. To bych považovala za velký přínos jak pro naši práci, pro klienty, a ve výsledku pro celou společnost,“ podotkla Jana Boráková. 

Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising