Spolupráce brodské a trnavské Charity přinese inspiraci i výměnu zkušeností

Spolupráce brodské a trnavské Charity přinese inspiraci i výměnu zkušeností

O tom, jak v praxi aplikovat projekt přeshraniční spolupráce, se ve čtvrtek 25. ledna domlouvali zástupci Oblastní charity Uherský Brod a Trnavská arcidiecézna charita.

Setkání zástupců obou organizací se uskutečnilo v Domě s pečovatelskou službou v Dolním Němčí. S ředitelem trnavské Charity, panem Miroslavem Dzurechem a projektovým manažerem trnavské Charity si předestřeli cíle této spolupráce v rámci projektu Evropské unie na přeshraniční spolupráci. „Tento projekt je zaměřený na výměnu zkušeností, workshopy, společenská setkávání pracovníků i klientů obou Charit. Slovenská strana má mimo jiné zájem o informace a přednášky na téma Standardy v sociálních službách, které zatím ještě nejsou na Slovensku zákonem stanoveny. Tento zákon se ale u našich sousedů připravuje a oni chtějí být na tuto novou situaci připraveni. Tento zákon totiž do jisté míry kopíruje zkušenosti z České republiky,“ vysvětlil ředitel uherskobrodské Charity Petr Houšť. Ten dále doplnil, že se svým slovenským kolegou projednal i možnosti spolupráce v souvislosti se standardy týkající se nízkoprahového centra. „Trnavská charita totiž, stejně jako naše organizace nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší, provozuje. I v tomto případě jim naše informace a dosavadní zkušenosti mohou být užitečné. A stejně tak i my budeme od slovenských kolegů čerpat inspiraci a jejich zkušenosti,“ podotkl Petr Houšť, který připomněl, že spolupráce obou Charit už má za sebou i konkrétní kroky. „My jsme pro potřebné, o které se trnavská Charita stará, v minulosti, a také v těchto dnech, poskytli část našich zásob z Centra potravinové a materiální pomoci. Oni zase pomáhají našim klientům, například těm, kteří se ocitli v akutní sociální nouzi, věcmi a materiálem, které my k dispozici nemáme,“ poznamenal Petr Houšť.

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising

DSC02042DSC02045