Společnosti Hamé a Česká Zbrojovka nabídly pomoc při provozu důležitých služeb brodské Charity

Společnosti Hamé a Česká Zbrojovka nabídly pomoc při provozu důležitých služeb brodské Charity

Návštěvu zástupců společností Hamé a.s. Uherské Hradiště a České zbrojovky a.s. absolvoval v úterý 8. listopadu ředitel Oblastní charity Uherský Brod Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA.

Cílem jeho setkání bylo seznámit představitele obou firem s nově zaváděnou službou uherskobrodské Charity, Domácí hospicovou péčí a požádat je o případnou podporu této služby a také o podporu Centra potravinové a materiální pomoci. „Mluvčí a PR manažer Hamé, PhDr. Petr Kopáček přislíbil pomoc v podobě ovocných i masových dětských výživ, které poslouží klientům Centra potravinové a materiální pomoci. Vedoucí marketingu, pan inženýr Karel Bařinka z České zbrojovky Uherský Brod rovněž přislíbil, že možnosti pomoci brodské Charitě zváží a vynasnaží se nám vyjít vstříc. Zástupcům obou firem patří za jejich pozornost a vstřícnost vůči potřebným velký dík,“ konstatoval Petr Houšť.

Ještě téhož dne ředitel brodské Charity jednal v Dolním Němčí s tamním starostou Františkem Hajdůchem, kterého rovněž informoval o zřízení Domácí hospicové péče a navrhl mu možné zapojení obcí Uherskobrodska do řešení efektivnějšího způsobu financování služeb Oblastní charity Uherský Brod. Prvnímu muži dolněmčanské radnice také nabídl možnost provozování sociální poradny, která by v pravidelných intervalech byla k dispozici občanům obce.

 

Oleg Kapinus

manažer pro PR a fundraising

Oblastní charita Uherský Brod