Společnost Tesco Stores ČR a.s. přispělo na důležitou službu pro seniory

Společnost Tesco Stores ČR a.s. přispělo na důležitou službu pro seniory

Šek na 30 tisíc korun převzali od ředitelky hypermarketu Tesco Uherský Brod paní Pavlíny Butorové zástupci Oblastní charity Uherský Brod v čele s jejím ředitelem Petrem Houštěm.

Šek na 30 tisíc korun převzali od ředitelky hypermarketu Tesco Uherský Brod paní Pavlíny Butorové zástupci Oblastní charity Uherský Brod v čele s jejím ředitelem Petrem Houštěm. Slavnostní předání šeku, který Oblastní charita Uherský Brod získala za vítězství v programu společnosti Tesco s názvem „Vy rozhodujete, my pomáháme“, se uskutečnilo v úterý 21. června v prostorách hypermarketu Tesco Uherský Brod. S ředitelem brodské Charity přišel také vedoucí Centra seniorů František Bílek a předání symbolického šeku se účastnila také personální manažerka hypermarketu Tesco paní Olga Málková. V rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ měli v uplynulých týdnech zákazníci hypermarketu možnost, formou žetonů získaných za nákupy, podpořit tři sociální projekty na Uherskobrodsku. Nejvíce žetonů, a tím i finanční příspěvek, získal projekt na podporu činnosti Centra seniorů, které provozuje Oblastní charita Uherský Brod.

„Centrum seniorů poskytuje své služby od roku 2007.  Jedná se o sociálně aktivizační  službu pro seniory a zdravotně postižené. Cílem služby je, mimo jiné, zprostředkování kontaktu klientů se společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,“ vysvětlil vedoucí centra František Bílek. 

V současné době poskytuje Centrum seniorů své služby 50 klientům, a počet žadatelů o zařazení do tohoto centra neustále roste. Centrum seniorů je pro uživatele služby v mnoha případech jediným kontaktem  s někým „zvenčí“. Tato sociální služba klienty výrazně posiluje v jejich nemoci, bolesti, stáří a osamocení.

„Centrum seniorů nabízí své služby po celý rok. Pracovníci centra poskytují tuto sociálně aktivizační službu v terénu, to znamená, že za klienty zajíždí a osobně je navštěvují. Pro klienty pořádají  také adventní a velikonoční dílničky, duchovní programy, aktivity pro trénování paměti, činnosti na zlepšení motoriky, reminiscenci, dramaterapii, muzikoterapii, arteterapii a podobně.

Tato služba je v regionu unikátní a velmi žádaná. Velká řada seniorů nám opakovaně připomíná, jak se na návštěvy pracovníků Centra seniorů netrpělivě těší a považují tato setkání za výjimečná a mimořádně povzbuzující. Pracovníky centra vyzývají ještě k častějším návštěvám a společným setkáním. Nepochopitelně nebyla tato služba doposud  dostatečně podpořena a s podporou jejího provozu jsou opakované problémy,“ poznamenal ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť, který dodal, že získané prostředky od společnosti Tesco budou použity na provozní náklady Centra seniorů. 

Všem lidem, kteří svými žetony v hypermarketech Tesco (v Uherském Brodě a ve Slavičíně) podpořili projekt na podporu Centra seniorů Uherský Brod, co nejsrdečněji děkujeme. Rovněž tak děkujeme společnosti Tesco za zorganizování programu a jejich pomoc při jeho realizaci.

Oleg Kapinus

Pracovník pro PR a fundraising

Oblastní charita Uherský Brod

logo-cz