Společné prožívání postní doby v Nivnici

Společné prožívání postní doby v Nivnici

Se začátkem postní doby začala i naše společná modlitba Křížové cesty v Charitním domě v Nivnici. Každý pátek v 10.00 se sejdeme, abychom s Ježíšem prošli Jeho utrpením, zamysleli se nad vlastním životem a naší ochotou brát na sebe každodenní kříž. Scházíme se v jídelně, která je pro klienty dostupnější a je v ní tepleji, než v kapličce.

V úterý 21.3.2017 jsme udělali vyjímku. Vít Kadlčík se nabídl, že Křížovou cestu projde s námi. Přijel na 10.00 hodin. Sešli jsme se v jídelně, kde jsme pod Vítkovým vedením prošli Kristovou cestou. Společenství jsme zakončili zpěvem a společnou modlitbou Otče náš.

Domluvili jsme i další společné aktivity, které bychom chtěli do Velikonoc zvládnout – ještě jednu Křížovou cestu a promítání z poutních míst – La Salette, Fatimy a Lurd.

Děkujeme za Vítkovu účast na společenství.

Jarmila Kubáňová